ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

Rapporten

In een nieuwe Studie naar scenario’s voor het afvoerregime van de Rijn, die de Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn (ICBR) ter gelegenheid van haar plenaire vergadering in de zomer van 2011 heeft voorgesteld in Vaduz, worden de gevolgen van de klimaatverandering…

Lees meer »

Strategie voor de reductie van emissies van microverontreinigingen
In het kader van de strategie voor de reductie van emissies van microverontreinigingen uit stedelijk en industrieel afvalwater worden er voor tien stofgroepen evaluatierapporten opgesteld met als doel de…

Lees meer »

Strategie voor de reductie van emissies van microverontreinigingen
In het kader van de strategie voor de reductie van emissies van microverontreinigingen uit stedelijk en industrieel afvalwater worden er voor tien stofgroepen evaluatierapporten opgesteld met als doel de…

Lees meer »

Mijlpalen in de periode juli 2009 - juni 2010

Na de vorige PLEN-CC op 1 en 2 juli 2009 in Schaffhausen werden de werkzaamheden van de ICBR in de tweede helft van 2009 vooral gericht op de afronding van het in de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) voorgeschreven beheerplan voor…

Lees meer »

 

Het WAP maakt onderscheid tussen waarschuwingen, informatiemeldingen en zoekacties.

Waarschuwingen worden door de internationale hoofdwaarschuwingsstations (IHWS, zie bijlage 1) op gang gebracht bij verontreiniging van de wateren met watergevaarlijke stoffen die door hun…

Lees meer »

In het evaluatierapport over biociden en corrosiewerende middelen is er een analyse uitgevoerd van de beschikbare gegevens over de geconsumeerde of gebruikte hoeveelheid, de emissieroutes naar het water en de gemeten hoeveelheid in het oppervlakte-, grond- en drinkwater. De…

Lees meer »

In het evaluatierapport over humane geneesmiddelen is er een analyse uitgevoerd van de beschikbare gegevens over de geconsumeerde of gebruikte hoeveelheid, de emissieroutes naar het water en de gemeten hoeveelheid in het oppervlakte-, grond- en drinkwater. De resultaten van deze…

Lees meer »

In afvalwater worden tegenwoordig de meest uiteenlopende microverontreinigingen aangetroffen, gaande van huishoudelijke chemicaliën en cosmetica, via schoonmaakmiddelen en geneesmiddelen tot antibiotica, hormonen en röntgencontrastmiddelen. Deze stoffen worden in zeer lage…

Lees meer »

Vergelijking werkelijke/gewenste toestand 1990-2006

In het kader van het programma Rijn 2020, dat is gericht op het blijvend voldoen aan de ICBR-doelstellingen in water, zwevend stof/sediment en organismen, worden om de twee jaar rapporten opgesteld waarin de meetwaarden worden…

Lees meer »

In het Masterplan trekvissen Rijn wordt aangetoond hoe binnen een overzichtelijk tijd- en kostenschema zichzelf in stand houdende, stabiele trekvispopulaties kunnen worden geherintroduceerd in het Rijnstroomgebied tot de regio Bazel. Tijdens de Rijnministersconferentie op 18…

Lees meer »