ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

Maatregelen ter verbetering van het ecosysteem van de Rijn

Het ICBR-programma voor de duurzame ontwikkeling van de Rijn, ook wel “Rijn 2020“, vereist dat het vroegere netwerk van voor de Rijn kenmerkende biotopen (biotoopnetwerk), de ecologische passeerbaarheid van de Rijn van het Bodenmeer tot de Noordzee en de passeerbaarheid van de zijrivieren die deel uitmaken van het trekvisprogramma worden hersteld, teneinde het ecosysteem van de Rijn te verbeteren. In het programma Rijn 2020 zijn de volgende maatregelen opgenomen:

  • vrij afstromende trajecten behouden
  • stromende wateren opnieuw een eigen dynamiek laten ontwikkelen
  • structuurrijkdom van oever en bedding vergroten
  • oude uiterwaarden openen voor de rivier
  • de landbouw in de uiterwaarden extensiveren
  • migratiebarrières voor de rivierfauna weghalen
  • strangen en kwelbeekjes aantakken

In concreto betekent dit dat voor 2020 aan de Rijn en in de Rijnvlakte 160 km² en in het Rijnstroomgebied 1.000 km² overstromingsgebied moet worden hersteld en 11.000 km stromende wateren moeten worden gerenatureerd.

Vooral de vele waterbouwkundige maatregelen die aan de Rijn zelf en aan bijna alle zijrivieren hebben plaatsgevonden ten behoeve van de scheepvaart, de opwekking van hydro-elektriciteit en de bescherming tegen hoogwater hebben de vroegere hydrologische en morfologische omstandigheden ingrijpend veranderd. Het aftakken van meer dan 85 procent van de uiterwaarden in de Duits-Franse Bovenrijn en de Duitse Nederrijn heeft ertoe geleid dat enorm veel leefgebied is verloren gegaan en dat voor de Rijn kenmerkende planten en dieren zijn verdwenen.