ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

195. Rapport over de verontreiniging van vissen met schadelijke stoffen in het Rijnstroomgebied - lopend en afgerond onderzoek in de Rijnoeverstaten –

Vissen weerspiegelen de verontreiniging van het sediment en van het gehele aquatische ecosysteem, vooral de accumulatie van contaminanten in de voedselketen.

In het onderhavige rapport wordt er een overzicht gegeven van de gegevens die de Rijnoeverstaten in de periode 2000-2010 hebben verzameld over de verontreiniging van de vissen in de Rijn en zijn zijrivieren met dioxinen, furanen, PCB’s, HCB’s, PFT’s en kwik.