ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

Waarnemers

Bij de ICBR kunnen als waarnemer worden erkend

  1. staten die belang hebben bij de werkzaamheden van de Commissie;
  2. intergouvernementele organisaties als hun werkzaamheden verband houden met het Verdrag;
  3. niet-gouvernementele organisaties voor zover hun belangen of taken worden geraakt.