ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

Watervogels

Heel wat watervogels vertoeven het hele jaar door aan de Rijn, maar voor bepaalde watervogels vormt de Rijn van het Bodenmeer tot de Rijndelta ook een belangrijk rust- en overwinteringsgebied.

Gemiddeld waren er in het internationale Rijndal in de winters 2015/2016 - 2017/2018 maximaal ruim 1,1 miljoen watervogels aanwezig (exclusief exoten). Ze vertegenwoordigen 70 vogelsoorten, waarvan 25 soorten in internationaal relevante aantallen voorkomen (d.w.z. > 1% van de flywaypopulatie). Bij een vergelijking van het aantal vogels tussen zes deelgebieden langs de rivier wordt duidelijk dat ongeveer de helft van het aantal watervogels voorkomt op het Bodenmeer, op het IJsselmeer en Markermeer en op de Randmeren, en de helft in de Rijntakken zelf. Het seizoensvoorkomen van de afzonderlijke soorten varieert aanzienlijk als gevolg van verschillende overwinteringsstrategieën en de verschillende geografische ligging van de afzonderlijke delen van het Rijndal.

De meest voorkomende soortgroep langs de Rijn bestaat uit eenden en meerkoet, gevolgd door zwanen en ganzen. In het zuidelijke Rijndal domineren eenden en meerkoet de watervogelgemeenschap, in het noorden wordt deze positie gedeeld door eenden/meerkoet en zwanen en ganzen.

Meer informatie over watervogels aan de Rijn vindt u in ICBR-rapport 277.

Wist je dat ...

trekvogels zoals de kraanvogel tijdens hun migratie de Rijn volgen?