ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

Het hoofd bieden aan laagwater

Het doel van het programma "Rijn 2040" is om de negatieve effecten van laagwater in het Rijnstroomgebied te beperken. Hiertoe zijn twee subdoelstellingen geformuleerd, die onder andere via de hieronder genoemde maatregelen moeten worden geïmplementeerd.

1. Laagwatermonitoring garanderen

  • Monitoring verbeteren en rekening houden met gegevens over droogte en de gevolgen van laagwater
  • De toekomstige beschikbaarheid van waterhulpbronnen tot 2050 analyseren

2. Internationale beoordelingscriteria en oplossingsrichtingen ontwikkelen

  • Gezamenlijke beoordelingsmethodes ontwikkelen
  • Maatregelen realiseren die een duurzaam waterbeheer bevorderen
  • Gebruikersgroepen bewust maken
  • Gezamenlijke beoordelingscriteria en oplossingsrichtingen ontwikkelen, indien nodig een laagwaterbeheerplan opstellen