ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

Bedreiging van het grondwater

Problemen als gevolg van verlaagde grondwaterstanden doen zich alleen voor in het Moezel/Saargebied, aan de Duitse Nederrijn en in de Rijndelta, vooral in mijngebieden.

Met de chemische toestand van het grondwater is het erger gesteld. Bijna overal in het Rijnstroomgebied zijn er delen van het grondwater bedreigd. Het grondwater kan lokaal worden aangetast door historische verontreinigingen of ongevallen met voor het water gevaarlijke stoffen, maar veel problematischer zijn grootschalige verontreinigingen met voornamelijk nitraat en gewasbeschermingsmiddelen uit landbouwgebieden. Om de uitspoeling van nitraat te voorkomen of ten minste te reduceren, moet het gebruik ervan in de landbouw verder worden verbeterd. Hetzelfde geldt voor gewasbeschermingsmiddelen.