ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

Stroomgebiedbeheerplan 2009

Artikel 13, lid 3 KRW schrijft voor dat er voor het internationaal stroomgebieddistrict Rijn een gecoördineerd beheerplan moet worden opgesteld.

Het Stroomgebiedbeheerplan 2009 (deel A) is het resultaat van de internationale coördinatie in het Rijndistrict.
 
Meer achtergrondinformatie over het internationale Moezel-Saargebied staat op de website van de Internationale Commissies ter Bescherming van de Moezel en de Saar IKSMS); informatie over het Bodenmeer vindt u op de website van de Internationale Commissie ter Bescherming van het Bodenmeer (IGKB). Informatie over de beheerplannen van de werkgebieden in het internationaal Rijndistrict kan hier worden gedownload. De nationale beheerplannen vindt u hier.
 

Alle kaarten apart:

K 1.1                        Internationaal stroomgebieddistrict Rijn: topografie en grondgebruik
K 1.2 Werkgebieden
K 2 Oppervlaktewateren - Ligging en grenzen van de waterlichamen
K 3 Grondwater - Ligging en grenzen van de waterlichamen
K 4 Oppervlaktewateren - Watertypen
K 5 Watercategorieën (natuurlijke, kunstmatige en sterk veranderde oppervlaktewaterlichamen)
K 6 Onttrekking van voor menselijke consumptie bestemd water
K 7 Waterafhankelijke habitatgebieden – Natura 2000
K 8 Waterafhankelijke vogelbeschermingsgebieden – Natura 2000
K 9 Oppervlaktewateren – Meetnet voor de biologische toestand- en trendmonitoring
K 10 Oppervlaktewateren – Meetnet voor de chemische toestand- en trendmonitoring en resultaten van de beoordeling op de meetlocaties
K 11 Grondwater – Meetnet kwantiteit
K 12 Grondwater – Meetnet voor de chemische toestand- en trendmonitoring
K 13.1 Oppervlaktewateren – Ecologische toestand / ecologisch potentieel van de waterlichamen – algemeen
K 13.1.1 Fytoplankton
K 13.1.2 Macrofyten, fytobenthos, angiospermen
K 13.1.3 Benthische ongewervelde fauna (macrozoöbenthos)
K 13.1.4 Visfauna
K 13.2 Oppervlaktewateren – Chemische toestand van de waterlichamen – algemeen
K 13.3 Grondwater – Kwantitatieve toestand
K 13.4.1 Grondwater – Chemische toestand – algemeen
K 13.4.2 Grondwater – Chemische toestand – nitraat
K 14.1 Historische verspreiding van de zalm, de zeeforel en de Bodenmeerforel in het Rijnstroomgebied
K 14.2 Masterplan trekvissen Rijn – Voorbeeld: zalm en zeeforel, Bodenmeerforel
K 14.3 De aal in het Rijnstroomgebied