ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

Successen van het programma "Rijn 2020" op het gebied van hoogwater, laagwater en klimaatverandering

  • De landen in het Rijnstroomgebied hebben tussen 1995 en 2020 meer dan 14 miljard euro geïnvesteerd in hoogwaterveiligheid en overstromingspreventie.
  • De overstromingsrisico's zijn met 25% verminderd.
  • Veel maatregelen die hoogwater vasthouden en meer ruimte geven aan de rivier, zijn nu klaar. In 2020 zal er aan de Rijn voor grote hoogwatergebeurtenissen een retentievolume beschikbaar zijn van ongeveer 340 miljoen m3.
  • Het risicobewustzijn van de bevolking is onder meer versterkt door de publicatie van overstromingskaarten, die nu voor het hele gebied beschikbaar zijn via de Rijnatlas van de ICBR.
  • De hoogwaterverwachting is aanzienlijk verbeterd en het hoogwaterwaarschuwingssysteem werkt goed. De verwachtingstermijnen zijn verdubbeld ten opzichte van 1995.
  • In 2017 heeft de ICBR een uitgebreide inventarisatie over laagwater gepubliceerd. Sinds 2018 bestaat er een uniform laagwatermonitoringsysteem.
  • Er zijn ICBR-studies beschikbaar over de effecten van klimaatverandering  op de waterhuishouding, de watertemperatuur en de ecologie met scenario's voor de toekomst.
  • De eerste klimaatadaptatiestrategie  voor het Rijnstroomgebied is in 2015 gepubliceerd.