ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

Persberichten


De Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn (ICBR) heeft in december 2020 de Rijnatlas 2020 en de conceptversie van het tweede internationaal overstromingsrisicobeheerplan Rijn gepubliceerd. In de Rijnatlas zijn de overstromingsgevoelige gebieden langs de Rijn, van de…

Lees meer »

In de herfst 2020 heeft de lancering plaatsgevonden van www.edu.ourrhine.eu in een virtuele bijeenkomst van het Netwerk van de Bezoekerscentra in het Rijnstroomgebied, nadat eerder dit jaar ook de nieuwe website www.ourrhine.eu beschikbaar was gesteld.

Nooit tevoren was…

Lees meer »

Een film over de herintroductie van de zalm in Duitsland naar aanleiding van het jaar van de zalm, 2019. Vroeger teerde de visserij in Duitsland ronduit op de zalm, nu is de soort vrijwel uitgestorven en kent de consument zalm alleen nog uit de supermarkt. Om de populaties weer…

Lees meer »

In juli 2020 viert de Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn (ICBR) haar zeventigjarig bestaan. De ICBR is een van de meest succesvolle internationale riviercommissies, hetgeen onder andere blijkt uit de balans die is opgemaakt van het programma Rijn 2020. Met het…

Lees meer »

De bevoegde ministers en de vertegenwoordiger van de Europese Unie zijn op 13 februari 2020 op uitnodiging van Cora van Nieuwenhuizen, Nederlands minister van Infrastructuur en Waterstaat, in Amsterdam bijeengekomen voor de zestiende Rijnministersconferentie. Ze hebben een over…

Lees meer »

De Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn (ICBR) heeft sinds 1 januari 2020 een nieuwe voorzitter. Tegelijkertijd is er ook een nieuw hoofd van het secretariaat aangetreden. Tijdens de Rijnministersconferentie in februari 2020 zal het programma Rijn 2040 worden…

Lees meer »

Op 4 en 5 juli 2019 vond de jaarlijkse Plenaire Vergadering van de Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn (ICBR) in Malbun, Liechtenstein plaats. Er werd vooral gesproken over de voorbereiding van de Rijnministersconferentie in februari 2020 en in het bijzonder over…

Lees meer »

De Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn (ICBR) heeft aanbevelingen opgesteld hoe de landen in het Rijnstroomgebied de emissies van microverontreinigingen naar het water verder kunnen verminderen. Hierbij gaat het met name om reducties op de gebieden inzameling en…

Lees meer »

Vanaf 15 november 2018 staan zalmen die vanuit de Noordzee de Rijn en de Maas willen intrekken niet meer voor een gesloten deur, als de afvoer hoog genoeg is. De dieren zullen de rivieren waar ze zijn opgegroeid weer kunnen bereiken, om zich daar natuurlijk voort te planten.…

Lees meer »

Solothurn, 3 en 4 juli 2018

 

In de eerste helft van de vorige eeuw waren laagwaterperiodes in de Rijn veel intensiever dan in de tweede helft: de afvoeren waren lager en de gebeurtenissen hielden langer aan. De perceptie dat laagwater nu vaker voorkomt dan vroeger, klopt niet.…

Lees meer »