ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

Schwallbetrieb (de toevoer van water naar waterkrachtcentrales wordt afgestemd op de elektriciteitsbehoefte)

Bij waterkrachtcentrales die niet continu werken, ontstaat een periodieke schommeling in het debiet van de rivier waaruit water naar de centrale wordt gepompt. De afvoer stijgt en daalt abrupt. Deze plotselinge en volledig onnatuurlijke afvoerschommelingen kunnen negatieve gevolgen hebben voor de wateren, zoals:

  • verkleining van de visstand en de macrozoöbenthosstand;
  • vermindering van de biomassa van vissen en macrozoöbenthos;
  • verandering van de soortensamenstelling van macrozoöbenthos en vissen;
  • toename van het afdrijven en stranden van waterorganismen (o.a. van jonge vissen);
  • wegtrekken van organismen uit het overstroombaar gebied aan het water, omdat biologische aanpassing aan plotselinge droogval en daaropvolgende overstroming niet mogelijk is.

De ICBR is van mening dat Schwallbetrieb schade berokkent aan de waterecologie, en eist dat er maatregelen worden genomen om de effecten ervan te mitigeren, door bijvoorbeeld te zorgen voor een gelijkmatigere afvoer en een tragere afname van het piekdebiet.