ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

Rijnatlas

Rijnatlas (overstromingsgevaar- en overstromingsrisicokaarten van het internationaal stroomgebieddistrict Rijn)

In de Rijnatlas van de ICBR worden de gevaren en risico’s aan de hoofdstroom gelokaliseerd met vermelding van het type gevaar en de graad van het risico. De atlas ondersteunt ook de uitvoering van planologische voorzorgsmaatregelen; zo zijn in bepaalde gebieden bijvoorbeeld alleen aan hoogwater aangepaste gebruiksfuncties toegestaan.

In de Rijnatlas zijn de overstromingsgevaren en overstromingsrisico’s conform de Richtlijn over overstromingsrisico’s (ROR) weergegeven voor de hoofdstroom van de Rijn, van de Alpenrijn tot de monding in de Noordzee. De Rijnatlas garandeert een uniforme weergave van de overstromingsgebieden en het overstromingsrisico in drie overstromingsscenario's (grote, middelgrote en kleine kans op overstromingen).

De Rijnatlas bestaat uit vereenvoudigde/geaggregeerde nationale overstromingsgevaar- en overstromingsrisicokaarten. Als u op zoek bent naar meer informatie of gedetailleerdere, nationale kaarten kunt u klikken op elke willekeurige locatie op de kaarten.

Om de Rijnatlas te openen, klikt u hier.

Hier vindt u de rapportage over de totstandbrenging van overstromingsgevaar- overstromingsrisicokaarten in het internationaal Rijnstroomgebied, waarover afstemming heeft plaatsgevonden in het kader van de implementatie van de ROR.