ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

Waterretentie

De snelheid waarmee water op zijn weg van de bergen naar de zee afstroomt, wegsijpelt of wordt vastgehouden door planten, meren of gletsjers heeft een directe invloed op de hoogwaterproblematiek.

De waterretentie in het Rijnstroomgebied is er duidelijk op achteruit gegaan, als gevolg van intensief grondgebruik voor land- en bosbouw, veelsoortige waterbouwkundige maatregelen in combinatie met kanaliseringen en de aanleg van uitgestrekte woon- en industriegebieden. Daarbij komt nog dat de Rijn zelf door regulering, kanalisatie en bedijking meer dan 85 procent van zijn natuurlijke overstromingsgebied heeft verloren.

De uiterwaard, die fungeert als natuurlijk overstromingsgebied, is daardoor geslonken tot 15 procent van zijn oorspronkelijke omvang. Op bepaalde trajecten van de Duits-Franse Bovenrijn is het stroomvoerend profiel versmald van soms wel 12 km tot 200 – 250 meter. De loop van de Duits-Franse Bovenrijn is 82 kilometer ingekort, de Duitse Nederrijn 23 kilometer.

De gevolgen hiervan zijn duidelijk snellere hoogwatergolven en hogere topstanden. De tijd die een hoogwatergolf erover doet om van Bazel naar Karlsruhe te stromen is bijvoorbeeld gedaald van 64 naar 23 uur.

Doelstellingen op het gebied van waterretentie voor 2020

Actuele informatie over de waterretentie aan de Rijn vindt u hier.

Wist je dat ...

natuurbescherming ook bescherming tegen overstromingen betekent?  

Door uiterwaarden te beschermen en weer in gebruik te nemen, gaat de waterretentie erop vooruit.