ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

Rapportage deel A

Rapportage deel A: “Internationaal stroomgebiedsdistrict Rijn Kenmerken, beoordeling van de milieueffecten van menselijke activiteiten en economische analyse van het watergebruik” PDF [793 KB]
Kaart 1-1: "Stroomgebiedsdistrict Rijn – overzicht" PDF, [867 KB]
Kaart 1-2: "Stroomgebiedsdistrict Rijn – bevoegde autoriteiten "  PDF [884 KB]
Kaart 2.1.1: "Stroomgebiedsdistrict Rijn – watertypen"  PDF [577 KB]
Kaart 2.1.2: "Stroomgebiedsdistrict Rijn – waterkwaliteitsmeetstations met immissiegegevens " PDF [877 KB]
Kaart 2.2.1: "Stroomgebiedsdistrict Rijn - grondwaterlichamen "  PDF [2,35 MB]
Kaart 3.1.1-1: "Stroomgebiedsdistrict Rijn – communale directe lozingen"  PDF [935 KB]
Kaart 3.1.1-2: Stroomgebiedsdistrict Rijn – industriële directe lozingen: overschrijding van EPER-grenswaarden voor geselecteerde industrieklassen en stoffen"  PDF [998 KB]
Kaart 4.1: "Stroomgebiedsdistrict Rijn – watercategorieën, kunstmatige en kandidaat sterk veranderde oppervlaktewaterlichamen"  PDF [512 KB]
Kaart 4.3-1: "Stroomgebiedsdistrict Rijn – bereiken van de doelstellingen voor grondwaterlichamen, kwantitatieve toestand"  PDF [2,73 MB]
Kaart 4.3-2: "Stroomgebiedsdistrict Rijn – bereiken van de doelstellingen voor grondwaterlichamen, chemische toestand "  PDF [2,72 MB]
Kaart 5-1: "Stroomgebiedsdistrict Rijn – waterbeschermingsgebieden"  PDF [2,71 MB]
Kaart 5-2: "Stroomgebiedsdistrict Rijn – waterafhankelijke habitatgebieden – NATURA 2000"  PDF [3.006 KB]
Kaart 5-3: "Stroomgebiedsdistrict Rijn – waterafhankelijke vogelbeschermingsgebieden - NATURA 2000" PDF [3.006 KB]
                       Volledige rapportage deel A plus kaarten PDF [20,6 MB]