ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

Duitse Nederrijn

De Rijn tussen Bonn en de Duits-Nederlandse grens wordt “Duitse Nederrijn” genoemd. Ten noorden van Bonn wordt het nauwe Middenrijndal breder en vormt dan de Kölner Bucht die vervolgens overgaat in de Niederrheinische Bucht. Hier mondt ook de Sieg uit in de Rijn.

Vroeger slingerde de Duitse Nederrijn met veel bochten (ook wel meanders genoemd) door de Niederrheinische Bucht, maar door waterbouwkundige maatregelen werd hij net als de Duits-Franse Bovenrijn in een vast rivierbed geperst. Omdat de dijken aan de Duitse Nederrijn ver van de rivier zijn gelegen, kan de Rijn hier echter in geval van hoogwater verder uitzetten dan aan de Duits-Franse Bovenrijn.

Het Duitse Nederrijngebied wordt gekenmerkt door alomtegenwoordige industrie en een grote bevolkingsdichtheid. De belangrijkste havensteden op dit riviertraject zijn Keulen, Düsseldorf, Neuss en Duisburg. In Emmerik overspant de langste hangbrug van Duitsland de Rijn, die daar meer dan 700 meter breed is.

Externe links:

Noordrijn-Westfalen: http://www.niederrhein.nrw.de

Wist je dat ...

de op twee na grootste bruinkoolafzetting ter wereld zich in de Niederrheinische Bucht bevindt?

Hier ligt 55 miljard ton bruinkool, dat is het energie-equivalent van de Iraanse aardoliereserves.

Omdat de winning van bruinkool in dagbouw alleen mogelijk is boven de grondwaterspiegel, moet deze soms wel tot op 500 meter worden verlaagd, wat zware schade berokkent aan de ecologie.