ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

Vissen

Sinds 1990 vindt er in het kader van het Rijnmeetprogramma biologie van de ICBR regelmatig over de volledige lengte van de Rijn uitgebreid biologisch onderzoek naar de visfauna plaats. Daarbij worden overal vergelijkbare criteria toegepast. Tijdens het onderzoek in 2006/2007 werd het programma voor het eerst uitgevoerd volgens de voorschriften in bijlage V van de EG-Kaderrichtlijn Water (KRW), en ingebed in een cyclus van zes jaar. Een aantal vissoorten wordt ook onderzocht op hun verontreiniging met schadelijke stoffen.

De visfauna in de Rijn heeft de afgelopen 25 jaar ingrijpende veranderingen ondergaan. De verbetering van de waterkwaliteit heeft ervoor gezorgd dat enkele soorten zich opnieuw verspreiden, wat het aantal vissoorten ten goede is gekomen. De Rijn beschikt vandaag de dag over een grote diversiteit aan vissoorten: er komen in totaal 71 vissoorten voor (inclusief rondbekken, zoals zee- en rivierprikken) en alle historisch gedocumenteerde soorten, behalve de Europese steur, kunnen worden aangetoond. Ook veel trekvissen, zoals de zalm, de zeeforel, de zeeprik en de rivierprik, zijn terug van weg geweest. Echter, de vangstresultaten van de elektrovisserij worden op veel plaatsen, vooral in stortstenen oeverzones, gedomineerd door uitheemse grondels, met voorop de zwartbekgrondel. Daarnaast worden er veelal soorten aangetroffen met een zeker ecologisch aanpassingsvermogen, zoals de blankvoorn, de brasem, de kopvoorn, de baars en de alver.

Meer informatie over de visfauna in de Rijn vindt u in ICBR-rapport 279.

Der Salm

Ein Rheinsalm schwamm den Rhein bis in die Schweiz hinein.

Und sprang den Oberlauf von Fall zu Fall hinauf.

Er war schon weißgottwo, doch eines Tages – oh! –

da kam er an ein Wehr: das maß zwölf Fuß und mehr!

Zehn Fuß – die sprang er gut! Doch hier zerbrach sein Mut.

Drei Wochen stand der Salm am Fuß der Wasseralm.

Und kehrte schließlich stumm Nach Deutsch- und Holland um.

Christian Morgenstern (1910)