ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

198. Laagwaterperioden in het Rijnstroomgebied in 2011

Tijdens de PLEN-CC11 heeft de Nederlandse delegatie aandacht gevraagd voor de extreme laagwaterperiode in 2011, die in Nederland aanleiding had gegeven tot verschillende vragen en maatregelen. Afgesproken is dat alle delegaties een overzicht geven van de beschikbare nationale kennis over alle laagwaterperioden in 2011. Eind 2011/begin 2012 is de gevraagde informatie ontvangen van Duitsland, Frankrijk, Liechtenstein, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk en Zwitserland en vervolgens op een rij gezet en beoordeeld in een synthese. .