ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

Grondwater

De bescherming van het grondwater is een van de doelstellingen van het programma Rijn 2040 en van de Kaderrichtlijn Water.

Grondwater is een verborgen schat die continu in wisselwerking staat met rivieren en meren. Grondwater moet overal worden beschermd; het is namelijk de hoofdleverancier van drinkwater, maar erg gevoelig voor verontreinigingen. Stoffen die er ooit in zijn terechtgekomen, worden slechts heel langzaam afgebroken, als ze al worden afgebroken. Om de grondwaterreserves te onderhouden, moeten ze duurzaam worden beheerd, d.w.z. dat er op lange termijn niet meer grondwater mag worden onttrokken dan er op natuurlijke wijze door neerslag wordt gevormd.

Ondanks de slechte levensomstandigheden (grondwater is donker, koud en arm aan voedingsstoffen) kan er in onvervuild grondwater een grote biologische soortendiversiteit schuilen.

Het Stroomgebiedbeheerplan 2021 heeft aangetoond dat in bijna alle delen van het Rijngebied genoeg grondwater voorhanden is en in voldoende mate wordt aangevuld. Er zijn echter ook grondwaterlichamen waarvan de kwaliteit in gevaar is.

Wist je dat ...

er bacteriën, schimmels, virussen, schaaldiertjes, wormen en slakken leven in het grondwater?

Zij hebben zich aangepast aan deze donkere, koude en voedselarme biotoop en kunnen prima overleven in de poriën van kiezelstenen en zandkorrels en in de spleten tussen de stenen.