ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

Zwevend stof

Zwevend stof bestaat uit ultrafijne organische en anorganische deeltjes die zweven in het water. Het komt van nature voor in rivieren en veroorzaakt troebelheid. Zwevend stof ontstaat door erosie en afspoeling, vooral na zware neerslag en bij hoogwater, en door opwerveling van sediment. De samenstelling en de bron van zwevend stof zijn afhankelijk van de neerslagsituatie, die op haar beurt verandert met de seizoenen. Op de onderstaande foto (bron: BfG) is bijvoorbeeld goed te zien dat de Rijn in Koblenz aan de monding van de Moezel na hevige zomerse onweders verder bovenstrooms troebel is geworden en veel zwevend stof vervoert.

De actuele situatie kan gevolgd worden met een webcam (BfG).

Zicht op de Rijn en de monding van de Moezel