ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

Klimaatverandering in het Rijnstroomgebied

Omdat de verandering van klimaatparameters hydrologische processen en de waterhuishouding beïnvloedt, heeft de Rijnministersconferentie de ICBR in 2007 de opdracht gegeven om een “studie naar scenario’s voor het afvoerregime van de Rijn” op te stellen. 

De effecten van de klimaatverandering veranderen de afvoer van de Rijn en zijn zijrivieren. Hoog- en laagwaterfases zullen zich waarschijnlijk frequenter gaan voordoen en extremer worden. Hoogwatergebeurtenissen kunnen hogere topstanden bereiken en langer aanhouden en daardoor vaker gepaard gaan met (meer) schade. Laagwaterperiodes kunnen problemen opleveren voor de scheepvaart en de drinkwatervoorziening, en hebben een nadelige invloed op de grondwaterkwantiteit (het grondwater wordt minder aangevuld) en de grondwaterkwaliteit. Hogere luchttemperaturen leiden tot hogere watertemperaturen, die op hun beurt – samen met de lagere afvoer – talloze ecologische en chemische veranderingen kunnen teweegbrengen in het water. Om de omvang van de effecten op de afvoer van de Rijn beter te kunnen beoordelen, hebben er de laatste jaren heel wat activiteiten plaatsgevonden.

De ICBR heeft in een eerste stap een literatuurevaluatie uitgevoerd en vervolgens in juli 2011 de resultaten van de “Studie naar scenario’s voor het afvoerregime van de Rijn“ gepubliceerd: verwacht wordt dat de afvoer in het Rijnstroomgebied tegen het midden van de eeuw in de winter tot 20% hoger en in de zomer tot 10% lager zal zijn; de veranderingen kunnen regionaal verschillend uitvallen. De "Studie naar scenario’s voor het afvoerregime van de Rijn” is het eerste rapport waarin er voor representatieve meetpunten aan de Rijn en de Moezel afvoerprojecties zijn berekend voor de nabije toekomst (tot 2050) en de verre toekomst (tot 2100). De resultaten vertonen grote bandbreedtes, die worden weergegeven in de tabellen in hoofdstuk vier van de studie naar scenario’s.

Met deze grote bandbreedtes is rekening gehouden bij de ontwikkeling van adaptatiestrategieën voor het Rijnstroomgebied. De klimaatadaptatiestrategie van de ICBR is te vinden in rapport 219 (2015).

Rapport 219 (2015) (pdf)
Klimaatadaptatiestrategie voor het internationaal Rijndistrict

Rapport 213 (2014) (pdf):
Inschatting van de gevolgen van de klimaatverandering voor de toekomstige ontwikkeling van de temperatuur van het Rijnwater op basis van klimaatscenario's - beknopt rapport

Rapport 214 (2014) (pdf; in het Engels):
Estimation of the effects of climate change scenarios on future Rhine water temperature development - Extensive Version

Rapport 209 (2013) (pdf):
Presentatie van de ontwikkeling van de temperatuur van het Rijnwater op basis van gevalideerde temperatuurmetingen in de periode 1978-2011

Rapport (pdf) 204 (2013):

Actuele stand van de kennis over mogelijke effecten van veranderingen in het afvoerregime en de watertemperatuur op het ecosysteem van de Rijn en mogelijke handelingsperspectieven

Workshop “Effecten van de klimaatverandering op het Rijnstroomgebied“

Meer informatie over de workshop van 30 en 31 januari 2013 vindt u hier

Rapport 188 (2011) (pdf):
Studie naar scenario’s voor het afvoerregime van de Rijn

Rapport 174 (2009) (pdf):
Literatuurevaluatie “Analyse van de stand van de kennis over de veranderingen die zich tot dusver hebben voorgedaan in het klimaat en over de gevolgen van de klimaatverandering voor de waterhuishouding in het Rijnstroomgebied”