ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

Meldingen

Een internationale delegatie van de rivier de Uruguay en het Titicacameer was op 25 en 26 november 2022 op bezoek bij de ICBR. Tijdens de informatie-uitwisseling draaide alles om de vraag hoe de gebruiksfuncties van wateren kunnen worden afgestemd op de ecologie. Er hebben vóór…

Lees meer »

De Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn (ICBR) en de Duitse dienst voor hydrologie (Bundesanstalt für Gewässerkunde, BfG) hebben naar aanleiding van de ''RhineCleanUp 2022'' een opruimactie tegen zwerfafval georganiseerd. Ze werden daarbij ondersteund door het…

Lees meer »

Het laagwaterrecord van de Rijn van 2018 kunnen velen zich nog goed herinneren. Op een aantal meetpunten aan de Rijn werden in het najaar van 2018 waarden gemeten die qua ernst en duur maar eens in de ongeveer vijftig jaar voorkomen. Ook het jaar 2022 is droog begonnen en in juli…

Lees meer »

In december 2021 is de definitieve versie van het tweede internationale overstromingsrisicobeheerplan van het internationaal stroomgebiedsdistrict Rijn gepubliceerd. Het concept heeft zes maanden ter inzage gelegen van het publiek. Het plan is een mijlpaal in de internationale…

Lees meer »

Wij feliciteren de Internationale Commissie voor de Hydrologie van het Rijngebied (CHR) met haar vijftigjarig bestaan en kijken uit naar een voorzetting van onze succesvolle samenwerking in de komende jaren.

Lees meer »

Regen is op zich goed voor de natuur. Te veel regen kan echter ook tot een meteorologische ramp leiden zoals in juli 2021.

Na het noodweer aan de Ahr is het nu tijd om na te gaan in welke mate dit door onszelf werd veroorzaakt. Stadsplanologen en wetenschappers hebben dergelijke…

Lees meer »

De beelden uit de overstromingsgebieden in verschillende Europese landen laten niemand koud! Wij betuigen onze solidariteit met alle getroffen personen en de hulpdiensten. Wij roepen mensen op om geld te doneren voor de getroffenen. Informatie over waar en hoe u kunt doneren is…

Lees meer »

Dit jaar zal er in het kader van het European River Symposium worden ingegaan op de veranderingen voor rivieren en de specifieke maatregelen die voortvloeien uit de Europese wet- en regelgeving, de European Green Deal en de Europese biodiversiteitsstrategie.

Lees meer »

Kijk op onze kaart om te zien hoe de overstroming zich de komende dagen zal ontwikkelen: https://www.iksr.org/nl/themas/hoogwater/interactieve-kaart

Lees meer »

In de herfst 2020 heeft de lancering plaatsgevonden van www.edu.ourrhine.eu in een virtuele bijeenkomst van het Netwerk van de Bezoekerscentra in het Rijnstroomgebied, nadat eerder dit jaar ook de nieuwe website www.ourrhine.eu beschikbaar was gesteld.

Nooit tevoren was…

Lees meer »