ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

Vervuiling

Dankzij de voorbeeldige samenwerking en de inzet van alle ICBR-staten bij de uitvoering van het Programma Rjin 2020 zijn vooral de puntlozingen van verontreinigende stoffen en nutriënten afkomstig van industrie en gemeenten de voorbije jaren gereduceerd, waardoor de vervuiling van de Rijn en veel van zijn zijrivieren fors is verminderd.

Verontreinigingen uit het omliggende stroomgebied, (diffuse) lozingen van stikstof en schadelijke stoffen vanuit de landbouw, verontreinigingen uit in het verleden vervuild riviersediment en stoffen die in hele lage concentraties worden gemeten in de wateren (microverontreinigingen) leveren evenwel nog steeds problemen op. Bovendien vinden er in de scheepvaart nog altijd opzettelijke of onopzettelijke lozingen van verontreinigende stoffen plaats.

Daarnaast moet een “Integrale strategie inzake het sedimentmanagement Rijn” er mede voor zorgen dat de vervuiling van het ecosysteem van de Rijn met historische verontreinigingen wordt verminderd.

Wist je dat ...

de ICBR er alles aan doet, opdat in de Rijn gevangen vis, schaal- en schelpdieren zonder enig bezwaar kunnen worden geconsumeerd?