ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

Programma "Rijn 2020"

In januari 2001 hebben de Rijnministers het programma "Rijn 2020" vastgesteld. Daarbij hebben zij meetbare doelen gesteld op het gebied van ecologie, hoogwater, waterkwaliteit en grondwaterbescherming.

Het programma "Zalm 2020" en het in 1998 aangenomen "Actieplan Hoogwater" zijn als onderdelen in het programma "Rijn 2020" opgenomen.

"Rijn 2020" was de voortzetting van het uiterst succesvolle "Rijnactieprogramma" (1987-2000). De opvolger van "Rijn 2020" is sinds 2020 "Rijn 2040".

De bevoegde ministers hebben in 2020 - na twintig jaar - de balans opgemaakt van het programma "Rijn 2020". Welke doelen er zijn bereikt, kunt u zien door op de volgende link te klikken:

Balans van "Rijn 2020" 

We hebben de belangrijkste resultaten voor u op een rij gezet: