ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

Recreatie

In het hele Rijngebied zijn er rond 1.000 wateren aangewezen als zwem- en recreatiewateren zoals bepaald in de Europese zwemwaterrichtlijn. Het Bodenmeer en de Nederlandse kust met het IJsselmeer zijn gebieden van bovenregionaal belang. De Middenrijn is een favoriet reisdoel voor zowel nationale als internationale toeristen.

Dagrecreatie vindt vooral plaats in de met jaagpaden doorsneden oeverzone, in bewaarde uiterwaarden, bij grindplassen en langs oude Rijntakken. Ook watersport is op veel plekken in de Rijn en zijn zijrivieren mogelijk. De sluizen, stuwen en vaste drempels in het door stuwen gereguleerde deel van de Rijn en de kribben en sterke stroming in het vrij afstromende deel vergen van de schippers en stuurmannen veel kennis over de plaatselijke omstandigheden. Voor de passagiers aan boord van de talrijke plezierboten gaat het er gemoedelijker aan toe.

In sommige steden wordt de Rijn inmiddels – op eigen gevaar – wel weer gebruikt als groot openluchtzwembad, maar op veel plekken is dit vanwege de sterke stroming en de scheepvaart nog verboden. Dankzij wandel- en fietspaden langs de Rijn, zandstranden in de buurt van steden en skeelerbanen op de verharde dijken neemt de Rijn in het leven van een steeds groter wordende groep mensen een belangrijke plaats in. Sporten als duiken, zeilen, roeien en hengelen worden steeds vaker op en in de Rijn beoefend.

Uit talloze voorbeelden blijkt dat de vanuit het oogpunt van de natuurbescherming absoluut noodzakelijke verbetering van het ecosysteem van de Rijn, zijn leefgebieden en fauna en flora de vele recreatievormen in en aan de Rijn niet in de weg staat.

Wist je dat ...

de pleziervaart op de Rijn kan bogen op een rijke geschiedenis die 180 jaar teruggaat?