ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

Doelstellingen op het gebied van waterretentie voor 2020

  • Herstel van 160 km2 overstromingsgebied aan de Rijn en in de Rijnvlakte en van 1.000 km2 in het Rijnstroomgebied.
  • Verhoging van de waterretentie tot 364 miljoen m3 in de Rijn en in de Rijnvlakte en tot 73 miljoen m3 in het Rijnstroomgebied met behulp van technische retentievoorzieningen voor hoogwater.
  • Het in natuurlijke staat herstellen van waterlopen over een lengte van 11.000 km, extensivering van de landbouw over 3.900 km2, natuurontwikkeling en bebossing over 3.500 km2, stimulering van de infiltratie van hemelwater over 2.500 km2 en beperking van de verdere verharding van het oppervlak in het Rijnstroomgebied.

    Actuele informatie over de waterretentie aan de Rijn vindt u hier.