ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

Effecten van hoge watertemperaturen

De hitte en het daarmee samenhangende lagere zuurstofgehalte in het water kan de dieren die in het water leven verzwakken en vatbaarder maken voor ziektes. Hoge watertemperaturen kunnen lokaal zelfs leiden tot sterfte onder vissen en schaaldieren.

Andere mogelijke effecten van gewijzigde watertemperaturen op de aquatische levensgemeenschap worden beschreven in ICBR-rapport 204.