ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

Hoogwaterverwachting en hoogwaterwaarschuwing

Betrouwbare voorspellingen van het verloop in de tijd van waarschijnlijk optredende waterstanden zorgen ervoor dat hulpdiensten en personen die direct met het hoogwater te maken krijgen zichzelf en hun goederen doeltreffend kunnen beschermen tegen overstroming. De hoogwaterwaarschuwingen en verwachtingstermijnen verschillen naargelang van de ligging van het deelstroomgebied in het stroomgebied. De prognosetermijn kan gaan van een paar minuten bij bergbeken tot meerdere dagen in de Rijndelta.

In het Rijnstroomgebied wordt hoogwaterinformatie op korte termijn en gebiedsdekkend ter beschikking gesteld door de regionale hoogwaterwaarschuwingsstations. Sinds hun ingebruikneming hebben de hoogwaterwaarschuwingssystemen in grote mate bijgedragen tot de reductie van de schade. De kwaliteit van de informatie en de verwachtingen wordt voortdurend verbeterd.

De spoedige verbetering van de hoogwaterwaarschuwingssystemen door internationale samenwerking in het kader van de ICBR is een van de vier actiedoelen van het Actieplan Hoogwater. Tussen 1995 en 2005 zijn de verwachtingstermijnen bijvoorbeeld weliswaar verdubbeld, maar de betrouwbaarheid is niet hetzelfde als bij kortere voorspellingen.

Een kaart met links naar websites over regionale hoogwaterverwachtingen vindt u hier.

Hoogwater

Een hoogwatervoorspelling geeft een beeld van verwachte waterstanden en van hun ontwikkeling in de tijd.

Een hoogwaterwaarschuwing maakt duidelijk dat de verwachte waterstanden kunnen leiden tot overstromingen.

Een hoogwateralarm is de oproep tot concrete acties om lijf en goed in veiligheid te brengen.