ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

Rijnactieprogramma (1987)

De belangrijkste voorloper van de programma's "Rijn 2040" en "Rijn 2020" is het "Rijnactieprogramma", dat in 1987 door de ICBR in het leven was geroepen als omvangrijk herstelprogramma. Een jaar eerder was de Rijn als gevolg van een chemische ramp sterk verontreinigd, waardoor vissen en kleine dieren over een afstand van 400 km van Bazel tot Koblenz stierven, en het Rijnwater tot in Nederland zwaar vervuild was geraakt.

Rijnactieprogramma (1987) (niet beschikbaar in het Nederlands)

In 2000 was de looptijd van het "Rijnactieprogramma" voorbij. Bij het opmaken van de balans bleek dat de doelstellingen grotendeels waren gehaald of zelfs overtroffen:

  • De puntlozingen van de meeste als prioritair aangemerkte schadelijke stoffen waren tussen 1985 en 2000 met 70 tot 100 procent afgenomen. Het percentage gemeenten en industriële ondernemingen dat op riool- en afvalwaterzuiveringsinstallaties is aangesloten, was gestegen van 85 naar 95 procent.
  • Het aantal incidenten met voor water gevaarlijke stoffen was drastisch gedaald, omdat de bedrijven langs de Rijn zich beter tegen calamiteiten hadden gewapend.

Balans Rijnactieprogramma (2000)