ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

Het hoogwaterwaarschuwingscentrum Rijn (HMZ) in Mainz

De Duitse deelstaat Rijnland-Palts onderhoudt voor de grotere rivieren op haar grondgebied een hoogwaterwaarschuwingsdienst die voor de Duitse waterwegen Rijn, Lahn, Moezel en Saar samen met de water- en scheepvaartadministratie van de Duitse Bond wordt beheerd. Het hoogwaterwaarschuwingscentrum Rijn (HMZ) is op basis van administratieve overeenkomsten tussen Rijnland-Palts, de naburige Duitse deelstaten en de water- en scheepvaartadministratie van de Duitse Bond verantwoordelijk voor het verspreiden van hoogwaterwaarschuwingen voor het hele Duitse Rijntraject. De taken van de hoogwaterwaarschuwingsdienst worden gemeenschappelijk verricht door medewerkers van de Dienst voor milieu, waterbeheer en arbeidsinspectie van de deelstaat Rijnland-Palts (LUWG) en medewerkers van de hydrologische afdeling van de water- en scheepvaartdirectie zuidwest (WSD).
Het HMZ berekent de waterstanden 24 uur vooruit; voor de belangrijkste meetpunten aan de Rijn gebruikt ze een door de Duitse dienst voor hydrologie (BfG) ontwikkeld hydrodynamisch model voor 48-uur-prognoses. De voorspellingen voor de meetpunten Maxau/Rijn en Rockenau/Neckar van het hoogwatervoorspellingsstation Baden-Württemberg (HVZ) worden overgenomen en ingevoerd in dit model. De door het HMZ opgestelde voorspellingen voor het meetpunt Andernach worden door het Nederlandse voorspellingsstation van Rijkswaterstaat – Waterdienst (RWS WD) in Lelystad gebruikt voor de voorspelling van de waterstand op het Rijnmeetpunt Lobith aan de Nederlands-Duitse grens.
In geval van hoogwater wordt de website van het HMZ voortdurend bijgewerkt: elk uur worden de waterstanden van Rheinfelden tot Emmerik geactualiseerd, om de drie uur worden de voorspellingen en inschattingen van de waterstand van Maxau tot Emmerik geüpdatet en minstens één keer per dag wordt er een situatierapport gepubliceerd. Verder wordt het verloop van de hoogwaterafvoer op alle meetpunten over de afgelopen zeven dagen afgebeeld en wordt er een overzicht gegeven van voorbije hoogwatergebeurtenissen. De hoogwaterwaarschuwingscentrales Moezel en Nahe-Lahn-Sieg publiceren op hun website overeenkomstige informatie voor de zijrivieren van de Rijn.

Als er geen sprake is van hoogwater wordt er één keer per dag voor alle meetpunten een 24 uurs-voorspelling en een inschatting tot 48 uur vooruit gepubliceerd. Als aanvulling op de weerswaarschuwingen van de Duitse meteorologische dienst (DWD) wordt er voor stroomgebieden < 500 km² in Rijnland-Palts een vroegtijdige hoogwaterwaarschuwing uitgegeven en minstens twee keer per dag geactualiseerd. De waarschuwingsklassen van de vroegtijdige waarschuwing bevatten informatie over de herhalingstijd van de verwachte topstanden en de alarmtoestand. De waarschuwingsregio’s komen overeen met de districten en stadsgewesten.

Meer informatie vindt u op de homepage van de hoogwaterwaarschuwingsdienst: www.hochwasser-rlp.de

HMZ, Mainz

De hoogwaterwaarschuwings- stations in Rijnland-Palts maken ook nog gebruik van andere informatievormen, zoals teletekst (SWR: pagina 800), telefonische informatie van Deutsche Telekom en radio..

Contact
HMZ.Rhein(at)wwv.rlp.de

naar de homepage van het HMZ