ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

Afvalwater

Of we water nu gebruiken om te koken, te poetsen, te wassen, de wc door te trekken of de tuin water te geven, ieder van ons produceert elke dag afvalwater. Een groot deel van het water dat wij verbruiken stroomt min of meer vervuild in de riolering.

Vandaag de dag wordt in het Rijngebied 96% van het afvalwater van industrie, bedrijven en verstedelijkte gebieden behandeld in waterzuiveringsinstallaties. De nutriënt- en verontreinigingsvrachten in het afvalwater van industrie en verstedelijkte gebieden konden de voorbije jaren fors worden verminderd. Daardoor is de kwaliteit van het water in de Rijn en veel van zijn zijrivieren er flink op vooruit gegaan.

Er bestaan wel nog steeds problemen met een aantal microverontreinigingen, zoals geneesmiddelen (en hun afbraakproducten), gewasbeschermingsmiddelen en hormoonverstorende stoffen, uit stedelijk afvalwater en andere bronnen.

Wist je dat ...

er bij de productie van bijna alle artikelen die te koop worden aangeboden water wordt gebruikt?