ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

Temperatuur

De gemiddelde watertemperatuur van de Rijn is tussen 1978 en 2011 met 1 °C à 1,5 °C gestegen. Ook is er een toename in het aantal dagen per jaar met een watertemperatuur boven 22 °C, zoals blijkt uit de gegevens voor de drie meetstations op de Rijn in Weil am Rhein aan de Duits-Zwitserse grens, Karlsruhe en Koblenz.

Deze ontwikkeling zal als gevolg van de klimaatverandering en verder stijgende luchttemperaturen doorzetten (zie ICBR-rapport 209). Vergunde warmtelozingen uit industrie en energieopwekking laten de temperatuur nog toenemen.

Voor warmtelozingen die verband houden met de gebruiksfuncties zijn restricties vastgelegd in waterrechtelijke voorschriften. Als het water in de Rijn of zijn zijrivieren warmer is dan 28 °C mag er doorgaans geen extra warmte meer worden geloosd.

Het jaar 2018 kan als gevolg van de combinatie van verhoogde luchttemperaturen en benedengemiddelde neerslag een extreem jaar worden genoemd. In augustus 2018 was er sprake van laagwater dat gepaard ging met hoge lucht- en watertemperaturen en dat leidde tot ecologische belemmeringen en beperkingen, bijvoorbeeld in de bedrijfsvoering van waterkrachtcentrales (zie ICBR-rapport 263).