ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

Temperatuur

De gemiddelde watertemperatuur van de Rijn is tussen 1978 en 2011 met 1 à 1,5 °C gestegen. In de figuur wordt voor drie meetstations op de Rijn (Weil aan de Duits-Zwitserse grens, Karlsruhe en Koblenz) het aantal dagen per jaar weergegeven met een watertemperatuur boven 22 °C.

Deze ontwikkeling zal als gevolg van de klimaatverandering en verder stijgende luchttemperaturen doorzetten (zie ICBR-rapport 209). Vergunde warmtelozingen uit industrie en energieopwekking laten de temperatuur nog toenemen.

In de zomer van 2003 warmde het water in de Rijn en zijn zijrivieren bijvoorbeeld buitengewoon sterk op door de combinatie van aanhoudende, extreme hitte en lage afvoeren (zie ICBR-rapport 151).

Tijdens bijzonder warme zomers met extreem lage afvoeren kan de watertemperatuur zodanig stijgen dat er negatieve effecten kunnen optreden op het aquatische ecosysteem (zie ICBR-rapport 204).

Voor warmtelozingen die verband houden met de gebruiksfuncties zijn restricties vastgelegd in waterrechtelijke voorschriften. Als het water in de Rijn of zijn zijrivieren warmer is dan 28 °C mag er doorgaans geen extra warmte meer worden geloosd.