ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

Doelstellingen van het Verdrag ter Bescherming van de Rijn

  1. Duurzame ontwikkeling van het ecosysteem van de Rijn.
  2. Veilig stellen van het gebruik van Rijnwater voor de drinkwatervoorziening in de toekomst.
  3. Verbetering van de kwaliteit van het sediment uit de Rijn, opdat baggerspecie elders zonder schade kan worden gestort of verspreid.
  4. Geïntegreerde hoogwaterpreventie en –bescherming, rekening houdend met ecologische randvoorwaarden.
  5. Vermindering van de verontreiniging van de Noordzee.