ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

Stroomgebiedbeheerplan 2015

Conform artikel 13, lid 7 KRW diende er voor 22 december 2015 een tweede gecoördineerd beheerplan 2015 van het internationaal stroomgebieddistrict Rijn te worden opgesteld.

Het Stroomgebiedbeheerplan 2015 (deel A) is het resultaat van de internationale coördinatie in het Rijndistrict.
 
De nationale beheerplannen vindt u hier.

 

K1 Topografie en grondgebruik
K2 Werkgebieden
K3 Oppervlaktewateren: ligging en grenzen van de waterlichamen
K4 Oppervlaktewateren: watertypen
K5 Grondwaterlichamen
K6 Watercategorieën (natuurlijke, kunstmatige en sterk veranderde oppervlaktewaterlichamen)
K7 Grote migratiebarrières: stroomopwaartse vismigratie valhoogte
K8 Grote migratiebarrières: stroomafwaartse vismigratie valhoogte
K9 Onttrekking van voor menselijke consumptie bestemd water
K10 Waterafhankelijke habitatgebieden Natura 2000
K11 Waterafhankelijke vogelbeschermingsgebieden Natura 2000
K12 Oppervlaktewater: meetnet voor de biologische toestand- en trendmonitoring
K13 Fytoplankton
K14 Fytobenthos/macrofyten (inclusief zeegras en kweldergras in de Waddenzee)
K15 Benthische ongewervelde fauna (macrozoöbenthos)
K16 Visfauna
K17 Oppervlaktewater: ecologische toestand/ecologisch potentieel van de waterlichamen: totaal
K18 Oppervlaktewater: meetnet voor de chemische toestand- en trendmonitoring
K19 Chemische toestand van de oppervlaktewaterlichamen
K20 Chemische toestand van de oppervlaktewaterlichamen - beoordeling zonder ubiquitaire stoffen
K21 Grondwater: meetnet kwantiteit
K22 Grondwater: kwantitatieve toestand
K23 Grondwater: meetnet voor de chemische toestand en trendmonitoring
K24 Grondwater: chemische toestand
K25 Grondwater: chemische toestand - nitraat
K26 Oppervlaktewaterlichamen doelbereik: ecologische toestand/ecologisch potentieel in 2021
K27 Oppervlaktewaterlichamen doelbereik: chemische toestand in 2021
K28 Grondwaterlichamen doelbereik: kwantitatieve toestand in 2021
K29 Grondwaterlichamen doelbereik: chemische toestand in 2021
K30 Masterplan trekvissen Rijn: stroomopwaartse passeerbaarheid, voorbeeld van de zalm, de zeeforel en de Bodenmeerforel