ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

Stroomgebiedbeheerplan 2015

Conform artikel 13, lid 7 KRW diende er voor 22 december 2015 een tweede gecoördineerd beheerplan 2015 van het internationaal stroomgebieddistrict Rijn te worden opgesteld.

Het Stroomgebiedbeheerplan 2015 (deel A) is het resultaat van de internationale coördinatie in het Rijndistrict.
 
De nationale beheerplannen vindt u hier.

 

K1Topografie en grondgebruik
K2Werkgebieden
K3Oppervlaktewateren: ligging en grenzen van de waterlichamen
K4Oppervlaktewateren: watertypen
K5Grondwaterlichamen
K6Watercategorieën (natuurlijke, kunstmatige en sterk veranderde oppervlaktewaterlichamen)
K7Grote migratiebarrières: stroomopwaartse vismigratie valhoogte
K8Grote migratiebarrières: stroomafwaartse vismigratie valhoogte
K9Onttrekking van voor menselijke consumptie bestemd water
K10Waterafhankelijke habitatgebieden Natura 2000
K11Waterafhankelijke vogelbeschermingsgebieden Natura 2000
K12Oppervlaktewater: meetnet voor de biologische toestand- en trendmonitoring
K13Fytoplankton
K14Fytobenthos/macrofyten (inclusief zeegras en kweldergras in de Waddenzee)
K15Benthische ongewervelde fauna (macrozoöbenthos)
K16Visfauna
K17Oppervlaktewater: ecologische toestand/ecologisch potentieel van de waterlichamen: totaal
K18Oppervlaktewater: meetnet voor de chemische toestand- en trendmonitoring
K19Chemische toestand van de oppervlaktewaterlichamen
K20Chemische toestand van de oppervlaktewaterlichamen - beoordeling zonder ubiquitaire stoffen
K21Grondwater: meetnet kwantiteit
K22Grondwater: kwantitatieve toestand
K23Grondwater: meetnet voor de chemische toestand en trendmonitoring
K24Grondwater: chemische toestand
K25Grondwater: chemische toestand - nitraat
K26Oppervlaktewaterlichamen doelbereik: ecologische toestand/ecologisch potentieel in 2021
K27Oppervlaktewaterlichamen doelbereik: chemische toestand in 2021
K28Grondwaterlichamen doelbereik: kwantitatieve toestand in 2021
K29Grondwaterlichamen doelbereik: chemische toestand in 2021
K30Masterplan trekvissen Rijn: stroomopwaartse passeerbaarheid, voorbeeld van de zalm, de zeeforel en de Bodenmeerforel