ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

Deelstroomgebieden

Het stroomgebied van de Rijn wordt, rekening houdend met hydro- en geografische kenmerken, ingedeeld in negen – meestal internationale – deelstroomgebieden (werkgebieden). De hoofdstroom van de Rijn inclusief zijrivieren is verdeeld in zes trajecten (Alpenrijn/Bodenmeer, Hoogrijn, Duits-Franse Bovenrijn, Middenrijn, Duitse Nederrijn en Rijndelta). De stroomgebieden van de drie grootste zijrivieren – Neckar, Main en Moezel-Saar – vormen aparte eenheden. De staten en betrokken deelstaten, regio’s en gewesten maken in deze werkgebieden grensoverschrijdende afspraken over beheerskwesties.

Activiteiten in verband met de waterkwaliteit en de ecologische toestand van de Aare worden gecoördineerd in het werkgebied Hoogrijn.

Interactieve kaart (klik voor meer informatie op een deeltraject)

opent Moezel/Saar opent Alpenrijn/Bodenmeer opent Hoogrijn opent Bovenrijn opent Neckar opent Main opent Middenrijn opent Nederrijn opent Deltarijn

Wist je dat ...

een deel van het water van de bovenloop van de Donau naar de Rijn stroomt?

De Europese waterscheiding tussen de Donau en de Rijn wordt ondergronds meermaals overschreden, zoals in Immendingen waar de Donau verdwijnt in de bodem.

De Rijn

“De Rijn heeft alles. De Rijn is snel als de Rhône, breed als de Loire, ingesloten als de Maas, bochtig als de Seine, helder en groen als de Somme, historisch als de Tiber, koninklijk als de Donau, mysterieus als de Nijl, goudglanzend als een Amerikaanse rivier, bedekt met mythen en machten als een Aziatische rivier.”

(Victor Hugo, 1842)