ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

Verbonden leefgebieden - meer biodiversiteit

Het doel van het programma "Rijn 2040" is een gezond ecosysteem Rijn, dat over een grote soortendiversiteit beschikt en voor dieren passeerbaar is. Hiertoe zijn vier subdoelstellingen geformuleerd, die onder andere via de hieronder genoemde maatregelen moeten worden geïmplementeerd.

1. Ecologische passeerbaarheid herstellen

 • Vispassage bij Rhinau in 2024 opleveren
 • Vispassage bij Marckolsheim in 2026 opleveren
 • Vispassage voor het complexe gebied Vogelgrün zo snel mogelijk (in overeenstemming met de wet- en regelgeving) opleveren
 • De Hoogrijn tussen Bazel en Schaffhausen voor 2030 passeerbaar maken
 • 300 migratiebarrières in het stroomgebied voor 2030 verwijderen of aanpassen
 • Aanbevelingen voor stroomafwaartse vismigratie en visbescherming voor 2024 actualiseren

2.  Biotoopnetwerk Rijn herstellen

 • Nog eens 200 km² uiterwaarden herstellen - dit komt ook de overstromingspreventie ten goede
 • Nog eens 100 strangen en zijrivieren opnieuw aantakken
 • 400 km oever ecologisch herstellen

3.  Sedimenthuishouding verbeteren

 • Hoeveelheid sediment en sedimentdynamiek inventariseren
 • Knelpunten inventariseren en voorwaarden formuleren die nodig zijn voor een evenwichtige sedimenthuishouding
 • Indien nodig een sedimentmanagementplan voor de Rijn ontwikkelen

4.  Temperatuur- en zuurstofomstandigheden stabiliseren

 • Watertemperaturen monitoren en documenteren
 • Antropogene warmtelozing om de 6 jaar inventariseren
 • Indien nodig aanbevelingen voor maatregelen opstellen die verder gaan dan de nationale en regionale grenzen