ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

Publieksparticipatie

Het “Overstromingsrisicobeheerplan van het internationaal stroomgebieddistrict Rijn” is tussen 22 december 2014 en 22 juni 2015 als concept voorgelegd aan het publiek ten behoeve van voorlichting en inspraak. Tijdens deze periode hebben enkele ngo's (waarnemers in de ICBR), de Duitse Water- en Scheepvaartadministratie en het Waterschap Rijn en IJssel hun zienswijzen en wijzigingsverzoeken ten aanzien van het concept ingediend bij de ICBR. Deze zienswijzen zijn uitvoerig besproken in de bevoegde ICBR-overleggroep, de werkgroep Hoogwater, en grotendeels verwerkt in het Overstromingsrisicobeheerplan 2015.

In het onderstaande rapport wordt er een overzicht gegeven van de uitkomst van de discussie en de afspraken die de ICBR hieromtrent heeft gemaakt.

Reactie ORBP 2014