ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

Bewustzijn in verband met hoogwater

Heel veel mensen in het Rijnstroomgebied wonen in zones die worden bedreigd door overstromingen. Iedereen moet weten aan welk risico hij is blootgesteld.

Vaak is het overstromingsrisico niet duidelijk zichtbaar. Dit probleem wordt nog versterkt door technische voorzieningen tegen hoogwater: achter dijken of keermuren waant de bevolking zich vaak compleet veilig. Bovendien zorgt de bestaande bescherming tegen hoogwater ervoor dat de bevolking het risico dat uitgaat van het water niet meer kent, en ook niet meer weet hoe daarmee om te gaan.

Bewustwording vindt vooral plaats als hoogwater aan den lijve wordt ondervonden. Als er geen ervaring is opgedaan met overstromingen of als het hoogwater al te lang geleden is, moet het risico met behulp van peiltekens, informatieborden of regelmatige voorlichting in herinnering worden gebracht. Overstromingsfoto's kunnen ook een goed geheugensteuntje zijn.

Op de overstromingskaarten van de ICBR (ook genoemd "Rijnatlas") worden het type gevaar en de risicograad aan de hoofdstroom gelokaliseerd. De kaarten ondersteunen de uitvoering van planologische voorzorgsmaatregelen. Zo worden in bepaalde gebieden bijvoorbeeld alleen aan hoogwater aangepaste gebruiksfuncties toegestaan.

In brochures en rapporten van de ICBR wordt het fenomeen “hoogwater in de Rijn” uitgelegd en worden er mogelijkheden aangereikt om persoonlijke voorzorgs- en beschermingsmaatregelen te treffen

Wist je dat ...

het risicobewustzijn i.v.m. hoogwater al na zeven jaar bijna compleet is weggeëbd, wanneer er niet regelmatig wordt gewezen op het overstromingsrisico?