ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

Links naar nationale of regionale overstromingsrisicobeheer-
plannen

De onderstaande links verwijzen naar de nationale of regionale, gedetailleerde overstromingsrisicobeheerplannen in het Rijnstroomgebied. Deze plannen staan in verband met het Tweede Internationaal overstromingsrisicobeheerplan van het internationaal stroomgebiedsdistrict Rijn (deel A)

Nederland: https://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/wetgeving-beleid/europese-richtlijn-overstromingsrisico/overstromingsrisicobeheerplannen/   

Duitsland:

Stroomgebiedgemeenschap Rijn (SGG Rijn): http://fgg-rhein.de/servlet/is/87720/

Andere links:

Frankrijk: http://www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr/bassin-rhin-meuse-r6723.html   

Luxemburg: https://eau.gouvernement.lu/fr/administration/directives/directiveinondation/2ieme-cycle/ProjektDesZweitenHochwasserrisikomanagementplans.html

België (Wallonië): https://inondations.wallonie.be

Liechtenstein: Informatie kan worden verkregen bij: info.abs@llv.li ; http://geodaten.llv.li/geoportal/naturgefahren.htmlhttps://www.llv.li/#/12004/naturgefahren 

Oostenrijk: https://www.bmlrt.gv.at/wasser/wisa/hochwasserrisiko.html  

Zwitserland:

De planning, uitvoering en financiering van maatregelen ter bescherming tegen overstromingen is geregeld in:

Bij grote projecten die door meerdere kantons worden uitgevoerd, wordt er gewerkt met ontwikkelingsconcepten, waarvan de functie vergelijkbaar is met die van EU-beheerplannen. Als voorbeelden kunnen worden genoemd:
-   Alpenrijn:  https://www.alpenrhein.net/Projekte/Generationen-Projekt
-   Thur

Samenwerking en coördinatie in deelstroomgebieden

De grensoverschrijdende afstemming conform ROR gebeurt niet alleen op ICBR-niveau (deel A, waternet met stroomgebieden > 2.500 km²), maar ook in deelstroomgebieden (delen B, C) door middel van bilaterale/multilaterale coördinatie en overleg. De volgende overleggroepen of commissies, die zijn gegrond op desbetreffende overeenkomsten, bevestigen de lange en nauwe internationale samenwerking - onder andere op het gebied van overstromingsrisicobeheer - in het internationaal Rijndistrict: