ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

Leden

Elke verdragsluitende partij vaardigt vertegenwoordigers af die op het niveau van de werk- en expertgroepen internationaal samenwerken ter bescherming van de Rijn. Aan het hoofd van elke nationale delegatie staat een delegatieleider.

De samenwerking is gebaseerd op het Verdrag ter Bescherming van de Rijn en op Europese richtlijnen en verordeningen waarvan de implementatie in stroomgebieddistricten moet worden gecoördineerd.

Duitsland

De Duitse delegatie in de ICBR bestaat uit vertegenwoordigers van het Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit

het Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur

het Auswärtiges Amt

en de Duitse deelstaten in het Rijnstroomgebied.

Europese Gemeenschap

De delegatie van de Europese Gemeenschap in de ICBR bestaat uit vertegenwoordigers van het Directoraat-Generaal ENV van de Europese Commissie.

Frankrijk

De Franse delegatie in de ICBR bestaat uit vertegenwoordigers van het Ministère des Affaires Etrangères

het Ministère de la Transition écologique et solidaire

en de Agence de l'eau Rhin-Meuse.

Luxemburg

De Luxemburgse delegatie in de ICBR bestaat uit vertegenwoordigers van het Ministère de l'Intérieur

en het Ministère de L'Environnement,du Climat et du Développement durable.

Nederland

De Nederlandse delegatie in de ICBR bestaat uit vertegenwoordigers van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu

en het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Zwitserland

De Zwitserse delegatie in de ICBR bestaat uit vertegenwoordigers van het Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation

en het Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten.