ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

Successen van het programma "Rijn 2020" op het gebied van waterkwaliteit

  • De stikstofvracht die vanuit het Rijnstroomgebied in de Noordzee terechtkomt, kon door de uitbreiding van riool- en afvalwaterzuiveringsinstallaties met 15-20% worden gereduceerd.
  • De emissies van metalen, die tussen 1987 en 2000 al aanzienlijk waren verminderd, bleven laag en konden nog verder worden gereduceerd.
  • In 2019 zijn de aanbevelingen van de ICBR voor de reductie van microverontreinigingen afgerond en gepubliceerd.
  • De emissies van gewasbeschermingsmiddelen konden duidelijk worden teruggedrongen dankzij nieuwe wet- en regelgeving in de landen van het Rijnstroomgebied.
  • De communicatie over het Internationaal Waarschuwings- en Alarmplan voor de Rijn (IWAP)  is geactualiseerd.
  • Van de 22 risicogebieden die in het Sedimentmanagementplan 2009 zijn aangewezen, is de sanering op tien locaties met succes afgerond.
  • De kwantitatieve toestand van de grondwaterlichamen is merendeels goed (96%).