ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

Geschiedenis

De ICBR is op 11 juli 1950 opgericht door Nederland, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg en Zwitserland met als doel de verontreiniging van de Rijn te onderzoeken, maatregelen ter bescherming van het water aan te bevelen, meet- en analysemethodes te uniformiseren en meetgegevens uit te wisselen (het verslag van deze bijeenkomst is alleen beschikbaar in het Duits en het Frans).

Nu is het vanzelfsprekend dat staten samenwerken om het milieu en het water te beschermen, maar lange tijd heeft de ICBR het hoofd moeten bieden aan politieke uitdagingen, zowel in het binnenlandse als in het buitenlandse beleid van de staten, die hun oorsprong hadden in de wisselvallige geschiedenis van West-Europa sinds het midden van de negentiende eeuw.

De uiteindelijk met veel doorzettingsvermogen behaalde successen in de internationale samenwerking tussen de staten in het Rijnstroomgebied en de bijbehorende rechtsgeldige verdragen maakten van de ICBR een wereldwijd voorbeeld voor milieu- en waterbescherming, dat in tal van organisaties navolging kreeg.

Verdragen 

Overeenkomst nopens de Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn tegen Verontreiniging (Bern, 29 april 1963)

Verdrag inzake de bescherming van de Rijn tegen chemische verontreiniging (Bonn, 3 december 1976) 

Verdrag inzake de bescherming van de Rijn tegen verontreiniging door chloriden (Bonn, 3 december 1976) 

Aanvullende overeenkomst bij de op 29 april 1963 te Bern ondertekende Overeenkomst nopens de Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn tegen Verontreiniging (Bonn, 3 december 1976)

 Aanvullend protocol bij het Zoutverdrag (25 September 1991)

Verdrag inzake de bescherming van de Rijn (Bern, 12 april 1999)