ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

Hoogwaterwaarschuwings- en hoogwaterverwachtingscentrales

Een onontbeerlijke schakel in de hoogwaterpreventie is de tijdige waarschuwing voor hoogwater. Deze taak wordt sinds vele jaren waargenomen door de hoogwaterwaarschuwingsdiensten en verwachtingscentrales in het stroomgebied van de Rijn.

De activiteiten van deze hoogwaterwaarschuwings- en hoogwaterverwachtingscentrales rusten in alle staten op een juridische basis. In hoogwaterwaarschuwingsvoorschriften is zorgvuldig vastgelegd wanneer een hoogwaterwaarschuwing moet worden verstuurd. Ook de vorm van de waarschuwingen, de communicatiewegen en de media die worden gebruikt voor de verspreiding van de waarschuwing zijn meestal nauwkeurig vastgelegd.

Tussen de verschillende centrales is in de loop der jaren meestal naar behoefte bilateraal contact aangeknoopt. Soms is de samenwerking vastgelegd in verdragen of brieven, soms is het contact eerder informeel van aard. De communicatielijnen lopen, zoals het water, stroomafwaarts. Er worden zowel hoogwaterwaarschuwingen, verwachtingen als meetgegevens uitgewisseld. De prognoses van de benedenstrooms gelegen centrales zijn gebaseerd op de meetwaarden en de prognoses van de bovenstrooms gelegen centrales.

RWS WMCN Lelystad

HMZ, Mainz 

HVZ, Karlsruhe

SPC Rijn-Saar

Verwachtingscentrale voor het Bodenmeer

BAFU, Bern

LFU Bayern

LANUV NRW

Waarschuwings- en voorspellingscentrales

Klik op de kaart voor een geografische weergave van de belangrijkste waarschuwings- en voorspellingscentrales aan de Rijn.