ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

Ongewervelde bodemdiertjes

In en op de waterbodem van de Rijn leven veel kleine dieren, zoals mosdiertjes, insecten, weekdieren, kreeften, bloedzuigers, trilhaarwormen en zoetwatersponzen. Ze zijn nog net zichtbaar met het blote oog en worden daarom “macrozoöbenthos” genoemd. Sinds 1990 wordt de macrozoöbenthospopulatie tussen het Bodenmeer en de Noordzee op gezette tijden geïnventariseerd door de ICBR.

Door de afname van de hoeveelheid afvalwater als gevolg van de bouw van waterzuiveringsinstallaties en door de daarmee gepaard gaande toename van het zuurstofgehalte in het Rijnwater is ook het soortenaantal van het macrozoöbenthos weer duidelijk gestegen.

In 2012 zijn er ruim vijfhonderd macrozoöbenthossoorten waargenomen in de Rijn van de Alpen tot de Noordzee. In 2000 werden er in de Rijn ongeveer 300 macrozoöbenthossoorten aangetroffen, het merendeel in de Hoogrijn en de zuidelijke Duits-Franse Bovenrijn, terwijl de onderzoekers in 1990 en 1995 slechts circa 200 soorten hadden ontdekt: een teken dat de macrozoöbenthospopulatie zich herstelt. Het aangetroffen macrozoöbenthos is evenwel niet veeleisend en bovendien ontbreken er nog steeds veel insectensoorten die 100 jaar geleden veelvuldig voorkwamen in de Rijn, zoals bijv. de eendagsvlieg Oligoneuriella rhenania. Maar tenminste zien we toch weer een toename van een aantal karakteristieke soorten die uit de Rijn waren verdwenen. Het meest recente voorbeeld hiervan is de echte libel, waarvan de larven herhaaldelijk zijn ontdekt in de Rijn.

Onder het macrozoöbenthos dat leeft op de Rijnbodem bevinden zich veel “nieuwkomers” met een groot aanpassingsvermogen, zoals schelpdieren, slakken en kleine kreeften die via kanalen en meegevoerd met schepen uit het Zwarte Zeegebied, Noord-Amerika en Azië in het Rijngebied zijn beland.

In het ICBR-rapport 227 “Het macrozoöbenthos in de Rijn in 2012” wordt dit biologische element behandeld.

Wist je dat ...

er sponzen leven in de Rijn?

En dat sponzen dieren zijn die het water filteren?