ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

Bevoegde autoriteiten

Bevoegde autoriteiten in het internationaal stroomgebieddistrict Rijn

Volgens artikel 3, lid 8 van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW), moeten de lidstaten van de EU informatie verstrekken over alle bevoegde autoriteiten van elk van hun stroomgebiedsdistricten en van het deel van elk internationaal stroomgebiedsdistrict dat op hun grondgebied ligt. Het rapport voor de Europese Commissie met de lijst van bevoegde overheden in het internationaal stroomgebieddistrict Rijn bevat informatie over:

  • de Rijn en zijn stroomgebied met het overeengekomen KRW-waternetwerk met stroomgebieden > 2.500 km2 (ook wel de deel A-wateren genoemd),
  • de staten in het stroomgebied van de Rijn en
  • de coördinatie van de implementatie van de KRW in het stroomgebied van de Rijn.