ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

Biotooptypes

De biotopen langs de Rijn kunnen in acht groepen worden verdeeld:

  • Aquatische en amfibische zone van watersystemen
  • Natuurlijke uiterwaardwateren
  • Moeras, riet en ruigte
  • Grasland
  • Droge biotopen
  • Ooibossen in het actuele overstromingsgebied
  • Overige bossen in de voormalige uiterwaarden
  • Overige biotooptypes die voor de soortenbescherming van belang zijn