ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

Hoogwaterverwachtingsdienst Rijn-Saar (SPC Rijn-Saar)

De Hoogwaterverwachtingsdienst Rijn-Saar is in 2005 opgericht binnen de Scheepvaartdienst van Straatsburg (SNS). Vandaag ressorteert de dienst onder de Regionale directie voor Milieu, Ruimtelijke Ordening en Huisvesting in Oost-Frankrijk (DREAL). Het bevoegdheidsgebied van de SPC Rijn-Saar strekt zich uit over het stroomgebied van de Saar (Frans gedeelte), de zijrivieren van de Rijn in de Elzas (de Ill en zijn zijrivieren, de Moder) en het gedeelte van de Rijn tussen Bazel en Lauterbourg dat de grens vormt tussen Frankrijk en Duitsland.

In het nationale plan “Vigilance crue” (waakzaamheid voor overstromingen) is bepaald dat de SPC Rijn-Saar minstens twee keer per dag (in geval van overstromingen nog vaker) een bericht met een hoogwaterverwachting uitgeeft. Deze berichten worden om 10.00u en 16.00u door de Centrale Dienst voor Hydrometeorologie en Ondersteuning bij Overstromingsverwachtingen (SCHAPI) op de website “Vigicrue” (www.vigicrues.gouv.fr) gepubliceerd.

In de berichten wordt met een kleurencode het waakzaamheidsniveau per riviertraject aangegeven voor de volgende 24 uur, afhankelijk van de ernst van het verwachte of actuele hoogwater. De gebruikte kleuren hebben de volgende betekenis: groen (geen waakzaamheid  geboden), geel (overstromingsrisico, maar zonder significante schade), oranje (overstromingsrisico met significante gevolgen voor het openbare leven en de veiligheid van mensen en goederen) en rood (ernstig overstromingsrisico, directe en algemene bedreiging voor de veiligheid van mensen en goederen). Overheid en crisisbeheerders richten zich bij het opstarten van hun acties naar deze kleurencode.

Op de website www.vigicrues.gouv.fr is ook realtime informatie te vinden over de waterstand op de meetpunten van het monitoringsnet (zie hier).

Bij het opstellen van zijn verwachtingen gaat de SPC Rijn-Saar uit van de weersverwachtingen van de Franse en de Duitse meteorologische dienst, van de gegevens van zijn eigen netwerk van hydrometrische en pluviometrische stations en van aanvullende informatie van Duitse stations (Rijn en Blies/Saar). Met deze invoergegevens laat de SPC Rijn-Saar verschillende conceptuele (GR) en fysieke (LARSIM) verwachtingsmodellen draaien, die in een groot aantal verwachtingsstations aan de zijrivieren van de Rijn in de Elzas en aan de Saar in gebruik zijn. Voor de monitoring en voorspelling van hoogwater op de Rijn maakt de SPC Rijn-Saar voornamelijk gebruik van alle verwachtingen die worden doorgestuurd door de Hoogwaterverwachtingscentrale (HVZ) van Baden-Württemberg en de Zwitserse Milieudienst (BAFU) en van verschillende verwachtingen van Electricité de France (EDF).

Opmerking: Het Franse deel van het stroomgebied van de Maas en de Moezel valt onder de bevoegdheid van de Hoogwaterverwachtingsdienst Maas-Moezel (SPC Maas-Moezel), die ook ressorteert onder de DREAL Oost-Frankrijk.