ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

Ooibossen

Ooibossen behoren tot de meest soortenrijke en vitale biotopen van Europa en vallen onder de strikte bescherming van de Europese Habitatrichtlijn. Ze spelen een sleutelrol in de sturing van de structuurontwikkeling en de werking van het hele ecosysteem van de Rijn. Ze

  • filteren en zuiveren het water,
  • vullen het grondwater aan,
  • beschermen tegen golfslag en erosie,
  • zuigen zich vol als sponzen,
  • toppen hoogwaterpieken af,
  • verdragen uitgestrekte, langdurige overstromingen (de schietwilg tot 190 dagen en de zomereik tot 97 dagen per jaar) en
  • behoren tot de waardevolste, maar ook de meest bedreigde biotooptypes van Europa.

Wist je dat ...

de natuurlijke uiterwaarden aan de Rijn zijn geslonken tot 15 procent van hun oorspronkelijke omvang?

Aan de hoofdstroom van de Rijn lag aanvankelijk 8000 km2 natuurlijke uiterwaard. Daarvan is aan de Duits-Franse Bovenrijn en de Duitse Nederrijn door kanalisering en andere waterbouwkundige maatregelen 85 procent verloren gegaan.