ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

Actuele stand van zaken: Ecologische passeerbaarheid van de hoofdstroom van de Rijn

De Rijndelta is inmiddels goed passeerbaar voor trekvissen. In de Rijntak Nederrijn-Lek zijn er drie stuwen, die zijn uitgerust met een vispassage. Op 15 november 2018 is het Kierbesluit in werking gesteld en sindsdien staan zalmen die vanuit de Noordzee de Rijn en de Maas willen intrekken niet meer voor een gesloten deur, als de afvoer aan de Haringvlietsluizen (ten zuiden van Rotterdam) hoog genoeg is. Immers, afhankelijk van de afvoer staan een of meer schuiven nu op een kier, ook bij vloed. Ook aan de derde Rijntak, de IJssel, gebeurt er veel voor de ecologische passeerbaarheid. Aan de Afsluitdijk tussen Noordzee en IJsselmeer is er een vispassage en visvriendelijk spui- en schutsluizenbeheer. Daarnaast wordt hier een kilometerslange Vismigratierivier aangelegd.

Tussen de Nederlands-Duitse grens (Rijnkilometer 700) en Iffezheim (ten zuiden van Karlsruhe, Rijnkilometer 334) is de Rijn vrij passeerbaar voor vissen.

In de Duits-Franse Bovenrijn liggen er tussen Iffezheim en Bazel tal van stuwen. De vier stuwen Iffezheim, Gambsheim, Straatsburg en Gerstheim zijn al uitgerust met vispassages.

De projectgroep ORS (Oberrhein - Rhin supérieur - Duits-Franse Bovenrijn) heeft van 2015 tot 2020 de planning van de totstandbrenging van een efficiënt systeem van vismigratievoorzieningen aan de opeenvolgende stuwen Rhinau, Marckolsheim en Vogelgrün in de Duits-Franse Bovenrijn begeleid voor de ICBR. Daarnaast heeft de groep zich ook beziggehouden met kleinschaligere maatregelen die zijn gericht op het herstel of de optimalisatie van de passeerbaarheid in de meanders van de Duits-Franse Bovenrijn. De PG ORS is inmiddels klaar met zijn werk. De resultaten zijn gepubliceerd in een rapport (zie ICBR-rapport 262).

In het nieuwe programma ''Rijn 2040'' is bepaald dat de passeerbaarheid in de Duits-Franse Bovenrijn (aan de stuwen Rhinau, Marckolsheim en Vogelgrün) en in de Hoogrijn (tot de waterval van Schaffhausen) de komende jaren zal worden gerealiseerd.

Voor specifieke informatie over de stand van de vispasseerbaarheid in de zijrivieren van de Duitse Nederrijn, de Middenrijn en de noordelijke Bovenrijn wordt er verwezen naar het internationaal gecoördineerde stroomgebiedbeheerplan 2022-2027 van het internationaal Rijndistrict (zie hoofdstuk 7.1.1.1, kaarten K 7, K 8, K 30 en bijlage 7).