ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

De schok: het Sandoz-ongeval

1 november 1986

Op 1 november 1986 brak er brand uit in een opslaghal van de Sandoz-fabriek in Bazel. Samen met het bluswater stroomde er wel 30 ton pesticiden in de Rijn, waardoor vissen en andere waterorganismen over honderden kilometers werden uitgeroeid. 

Voor het eerst in de geschiedenis verklaarden burgers van Zwitserland tot Nederland zich solidair met de Rijn en zijn bescherming. De enorme publieke druk op de beleidsmakers in de staten van het Rijnstroomgebied vergrootte de invloed van de ICBR.

Hierop stelden de ministers het ambitieuze “Rijnactieprogramma“ vast en belastten de ICBR met de coördinatie en de voortgangscontrole. Het doel? De geloosde hoeveelheid van veertig gevaarlijke chemicaliën in tien jaar tijd halveren. De Rijn moest weer zo schoon worden dat er zalmen in zouden kunnen leven.
Het ongeluk in de Sandoz-fabriek was een keerpunt in de milieu- en waterbescherming in het Rijnstroomgebied.