ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

EU-richtlijnen

De juridische grondslag waar de internationale samenwerking op rust, wordt gevormd door het Verdrag inzake de bescherming van de Rijn en verschillende Europese richtlijnen en verordeningen, waarvan de implementatie moet worden gecoördineerd in het hele stroomgebied, zoals bijv. de Europese Kaderrichtlijn Water, de Europese Richtlijn over overstromingsrisico’s, de Aalverordening, enz.